Členovia ŽŠR

 

Žiacka školská rada pracuje v školskom roku 2017/2018 v takomto zložení:

KOORDINÁTOR:                        PaedDr. Katarína Červencová
PREDSEDA:                               Viktória Hromadová, II. D
PODPREDSEDA:                       Natália Dudoňová, III. B
 
VOLENÍ ČLENOVIA:                 Andrea Hrošovská, IV. A
                                                   Silvia Krúpová, IV. A
                                                   Ivana Štrauchová, IV.B
                                                   Andrea Repkovská, III.D
                                                   Erik Moravec, III. C
                                                   Aneta Jamečná, III.B
                                                  Dominik Hrtánek, III. B                    (technická podpora)
                                                  Roman Srnka, II. A                         (technická podpora)
NEVOLENÍ ČLENOVIA:          Dominik Pakoš, IV.C                       (technická podpora)
                                                 Lucia Havlíková, IV. B
                                                 Vladimír Gelaček, II. D
                                                 Anna Chomová, II. D