Oct 192014
 

Formou tajného hlasovania sa uskutočnili voľby nového predsedu a podpredsedu ŽŠR. Novým predsedom ŽŠR sa stal Marek Hajdučák z III. C a podpredsedom ŽŠR sa stala Sandra Galovičová z II. A.

Oct 192014
 

V dňoch 10. 09 a 11. 09. 2014 sa na našej škole uskutočnili doplňujúce voľby nových členov do ŽŠR, ako aj voľby nového predsedu a podpredsedu ŽŠR v školskom roku 2014/2015. Dôvodom bol odchod viacerých bývalých členov – najmä štvrtákov zo ŽŠR ešte v minulom školskom roku.

Novozvolenými  členmi ŽŠR sa na základe hlasovania študentským parlamentom stali Andrea Hrošovská z I. A, Lucia Havlíková z I. B a Martina Ondrišková z III. C.

Sep 132013
 

Dňa 12.9.2013 nastáva zmena na poste predsedu a podpredsedu ŽŠR. Do funkcie predsedu ŽŠR bola zvolená Alžbeta Janasová a do funkcie podpredsedu ŽŠR bol zvolený Roman Piala

Sep 132013
 

Dňa 11.9.2013 sa uskutočnila voľba 3 nových členov Žiackej školskej rady, tým za zväčšil počet volených členov zo 7 na 9. Vo voľbe predsedovia triednych samospráv zvolili : Gabrielu Chromekovú (3.B), Daniela Gurského (1.C), Katarínu Štefancovú (3.A)

Apr 082013
 

25. marec 2013 sa na pôde Gymnáziu Hlinská niesol v znamení osláv Dňa učiteľov. V tento deň sme si spomenuli a poďakovali učiteľom za ich náročnú prácu, ktorú vykonávajú. Tento rok bola však akcia AMOS niečím výnimočná. Uplynulo totiž už 10 rokov, čo Žiacka školská rada na našej škole vymyslela túto žiacku anketu s jasným cieľom zvoliť si toho NAJ profesora na našej škole.
Slávnostnému vyhodnoteniu predchádzalo internetové hlasovanie, v ktorom žiaci mohli zvoliť: 1. Pedagóga, ktorý ma najspravodlivejšie posudzuje, 2. Pedagóga, ktorý má môj rešpekt, 3. Pedagóga, ktorý má najlepšie smeruje a 4. Pedagóga, ktorý má moje sympatie. Vďaka spolupráci s predmetovou komisiou informatiky sa do hlasovania zapojilo 402 študentov. Hlasovať mohli aj učitelia, ktorí volili svoju najobľúbenejšiu triedu. Tento rok sa najobľúbenejšou triedou stala I.A.
Počas slávnostného programu, ktorý sa konal v telocvični školy, sa nám predstavilo aj niekoľko mimoriadne talentovaných žiakov našej školy. Už tradične sa nám predstavila Zuzka Skotnická zo IV.B spolu so Simonou Lysekovou z I.E, ktoré nám predviedli svoje spevácke duetá; taktiež zoskupenie Gabika Chromeková z II.B, Alžbeta Janasová z I.A a Tomáš Ako z II.A, ktorý nám predviedli spev a hru na gitare; spev s gitarou sme mohli vypočuť aj v podaní Juraja Hallona a Petra Mihála z II.C a v tanečných číslach sa nám predviedli Monika Marušáková a Lívia Nemcová zo IV.D a Zuzka Sluková z Bilingválneho gymnázia na Ul. T.Ružičku v Žiline. Svoju tanečnú choreografiu nám predviedli aj Sára Škvarková a Katka Štefancová z II.A, Dávid Januš z II.D, Dominik Bořuta z II.A a Jakub Kazimír.
Pri príležitosti jubilea našej žiackej ankety sme pozvali a privítali špeciálnych hostí – víťazov ankety z predošlých ročníkov. Spolu s nimi sme sa vrátili do histórie a zaspomínali na priebeh a odovzdávanie cien v minulých ročníkoch. Odovzdali sme aj cenu TOP Amos, cenu za najväčší počet ocenení v priebehu od založenia ankety. Ocenenie si prevzala Ivana Šimigová, ktorá titul absolútneho Amosa získala v roku 2008 a 2009.

Na záver mi nezostáva nič iné, len poďakovať sa všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli pri prípravách ankety, a to najmä vedeniu školy, pani profesorkám Štalmachovej, Bebčákovej a Mečárovej, všetkým členom ŽŠR, moderátorom programu – Catherine Sikorovej z III.C, Matúšovi Jakubíkovi z II.E a Gabike Chromekovej z II.B. Neoceniteľná vďaka patrí aj bývalým žiakov školy, Michalovi Tinkovi za technickú pomoc a Igorovi Janicovi, vďaka ktorému už po 5x krát študenti a profesori Gymnázia Hlinská hlasovali cez elektronický systém od spoločnosti SOFT STUDIO. Ďakujeme aj zástupcom spoločnosti ZFP GROUP Akadémia, ktorá nám pomohla realizovať slávnostné vyhodnotenie AMOS 2013 svojím sponzorským darom.
A vďaka samozrejme patrí aj tým, pre ktorých je naša anketa určená, našim pedagógom, ktorí venujú svoje úsilie pre rozvoj osobnosti nás študentov.
Ešte raz veľká vďaka.

Roman Piala
predseda Žiackej školskej rady

Mar 152013
 

Využite poslednú možnosť zahlasovať v ankete AMOS za svojho najobľubenejšieho učiteľa do 20.3.2013 na stránke amos.gymza.sk Výsledky sa dozviete na slávnostom vyhodnotení 10.ročníka akcie AMOS 25.3.2013 v telocvični školy.

Feb 152013
 

Od 18.2.2013 môžete na stránke amos.gymza.sk hlasovať za svojich obľúbených učiteľov v ankete AMOS 2013 – 10.ročník. Hlasovanie potrvá až do 20.3.2013 a hlasovať môžte v 4 kategóriach – Pedagóg, ktorý má moje sympatie, Pedagóg, ktorý má môj rešpekt, Pedagóg, ktorý ma najspravodlivejšie posudzuje a Pedagóg, ktorý ma najlepšie smeruje. Výsledky hlasovania sa dozviete počas slávnostného programu 10.ročníka akcie AMOS 25.3.2013 v telocvični školy.

PARTNER PROGRAMU :

Feb 062013
 

Už od štvrtka 7.2.2013 môžete vhadzovať svoje valentínske pozdravy do schránky, ktorá je umiestnená pred sekretariátom :)

Dec 202012
 

Žiacka školská rada praje všetkým profesorom a študentom Gymnázia Hlinská 29, Žilina veselé Vianočné sviatky a šťastný nový rok 2013

Oct 222012
 

V mesiaci október prešla Žiacka školská rada zmenou niektorých členov.
Na základe voľby predsedov triednych samospráv sa od 22.10.2012 stáva novou členkou Žiackej školskej rady Alžbeta Janasová z I.A
Na základe rozhodnutia predsedu ŽŠR dňom 18.10.2012 sa stávajú nevolenými členmi ŽŠR Peter Polák a Tomáš Ako z II.A